Tmavý čaj – čín. Hei Cha. Kategória tmavého čaju zahŕňa veľké množstvo rôznych druhov z rôznych oblastí. Všetky typy však spája dodatočná fermentácia, ktorou sa premieňajú látky obsiahnuté v čajových lístkoch zodpovedné za chuťové, aromatické a liečivé vlastnosti takéhoto čaju. Dodatočná fermentácia môže byť prirodzená a umelá. Prirodzene čaj zrie časom a vo vhodných podmienkach vlhkosti a teploty vzduchu, prístupu svetla, kyslíka a mikroorganizmov.  Umelá, urýchlená fermentácia sa snaží vytvorením špecifických podmienok vyprodukovať vyzretý čaj za krátky čas,  pretože prirodzenou cestou to môže niekedy trvať aj desiatky rokov.  Všeobecne sa dá povedať, že tmavý čaj je aj oxidovaným aj fermentovaným čajom, či už prirodzene, alebo kontrolovane.  S tmavým čajom sa môžeme stretnúť predovšetkým v Číne.

Predaj tmavého čaju