Ochrana a spracovanie osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Podľa článku 13 ods. 2 písm. e) nariadenia – zákazníka informujeme o tom, že jeho osobné údaje sú nevyhnutné k tomu, aby sme s ním mohli uzavrieť zmluvu a v prípade, ak nám osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania atď.) neposkytne, potom s ním nemôžeme uzatvoriť zmluvu. Vaše osobné údaje sú využívané len v súvislosti s dodaním tovaru. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje, menovite: meno, priezvisko, adresa (názov ulice, číslo ulice, názov obce, poštové smerovacie číslo, názov kraja). Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu (okrem Slovenskej pošty za účelom doručenia tovaru) Vaše kontaktné informácie ani údaje o Vašich nákupoch. Vyhradzujeme si právo kontaktovať všetkých zákazníkov – kupujúcich a posielať všetkým zákazníkom – kupujúcim dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou internetového obchodu www.bozskyorac.sk a kokrétnymi objednávkami tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.bozskyorac.sk. V prípade, že si neprajete dostávať informačné e-maily, napíšte nám prosím na adresu bozsky.orac@gmail.com. V prípade, že si neprajete byť registrovaný v našom elektronickom obchode – E-shope, Vašu registráciu môžete kedykoľvek zrušiť.

Pravidlá ochrany a spracovania osobných údajov (GDPR)

Spoločnosť Božský Oráč s.r.o. musí pre poskytnutie svojich služieb spracovávať osobné údaje. Súhlasom s podmienkami používania potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli im rovnako ako i týmto pravidlám ochrany a spracúvania osobných údajov vrátane toho, ako a prečo používame vaše údaje. Ak nechcete, aby sme zhromažďovali alebo spracovávali vaše osobné údaje spôsobom popísaným v týchto podmienkach a pravidlách, nemali by ste naše služby ďalej používať.

Aké osobné údaje zbierame

Pri prevádzkovaní služieb spoločnosť Božský Oráč s.r.o. zhromažďuje alebo prijíma vaše osobné údaje niekoľkými rôznymi spôsobmi. Aj keď máte často možnosť rozhodnúť sa, aké údaje chcete poskytnúť, pre využitie niektorých služieb môžu byť určité osobné údaje povinné.

Registrácia a nastavenie účtu

Pre používanie služieb musíte poskytnúť platnú e-mailovú adresu a ďalšie údaje, ako napríklad údaje o fakturácii a platbe, vrátane fakturačného mena, adresy, telefónneho čísla alebo fyzickej poštovej adresy, môžu byť potrebné, aby sme mohli poskytnúť určitú službu.

Spoločnosť Božský Oráč s.r.o. môže žiadať zákazníkov o viac informácií tak, aby zabezpečila dodržiavanie svojich pravidiel a platných právnych predpisov.

Spoločnosť Božský Oráč s.r.o. môže získať osobné údaje (napríklad e-mailovú adresu, adresu IP) osoby, ktorá ešte nie je zaregistrovaná v súvislosti s určitými službami, keď kupujúci odovzdá údaje a používa funkciu “nákup bez registrácie” pri kúpe. Tieto údaje sa používajú iba na účely nevyhnutné k poskytnutiu služieb.

Automatizované zbieranie informácií

Spoločnosť Božský Oráč s.r.o. automaticky prijíma a zaznamenáva údaje z vášho prehliadača alebo vášho mobilného zariadenia, vždy keď navštívite túto stránku, ako napríklad vašu IP adresu alebo jedinečný identifikátor zariadenia, súbory cookies a údaje o navštívených stránkach, aby sme mohli poskytovať služby. Tieto údaje sa ukladajú a zhromažďujú automaticky z každého vášho prehliadača alebo z mobilného zariadenia. Tieto údaje sa používajú na predchádzanie podvodom a zabezpečenie služieb, na analýzu a pochopenie spôsobu, ako služby členovia a návštevníci používajú, k využívaniu inzercie, a to vo všetkých zariadeniach členov a návštevníkov.

Použitie, zdieľanie a sprístupnenie osobných údajov

Keď pristupujete k službám alebo ich využívate, zhromažďujeme, používame, zdieľame a iným spôsobom spracovávame vaše osobné údaje tak, ako je uvedené v týchto pravidlách. Použitie osobných údajov staviame na niekoľkých právnych základoch.

Tieto právne základy zahŕňajú:

spracovanie nevyhnutné na splnenie zmluvných záväzkov v našich podmienkach používania a na poskytnutie služieb;

súhlas so spracovaním, ktoré môžete kedykoľvek odvolať;

spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, súdneho príkazu alebo na výkon alebo obranu právnych nárokov;

spracovanie nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov;

sprístupnenie týchto údajov výslovne vami;

spracovanie potrebné vo verejnom záujme;

spracovanie nevyhnutné na ochranu vašich životných záujmov alebo záujmov iných.

Vaše údaje tiež používame na poskytnutie a vylepšenie našich služieb a produktov, fakturáciu a platby, identifikáciu a autentifikáciu, cielený on-line marketing vrátane nástrojov, ako je napríklad Facebook Custom Audience a Google Customer Match, na kontaktovanie členov alebo zainteresovaných strán, pre všeobecný výskum a súhrnné výkazníctvo. Hlavnou súčasťou našich služieb je oprávnený záujem prispôsobiť obsah služieb tak, aby sme vám pomohli objaviť relevantné položky a odporúčané nákupy. V rámci toho môžeme spolupracovať s reklamnými partnermi ako Facebook, Google, atď.. V súlade s našim existujúcim procesom riešenia sporov môžeme použiť údaje, ktoré poskytnete na riešenie sporov so spoločnosťou Božský Oráč s.r.o..

Nákup a predaj

Ako súčasť procesu nákupu a predaja spoločnosť Božský Oráč s.r.o. uľahčuje zdieľanie údajov stranymi zapojenými ( Slovenská pošta, kuriérska služba, atď.) do transakcie, ako napríklad dodacia adresa, fakturačné údaje a údaje o platbe. Ak uskutočníte predaj alebo nákup v internetovom obchode Božský Oráč s.r.o., inštruujete nás, aby sme týmto spôsobom zdieľali vaše údaje. Vzhľadom na to, že sa jedná o kľúčovú súčasť služieb, ktoré poskytujeme, musíme to urobiť, aby sme splnili naše povinnosti podľa podmienok používania.

Správy z Božský Oráč s.r.o.

Spoločnosť Božský Oráč s.r.o. Vám môže posielať nekomerčné e-maily alebo správy, ak sú nevyhnutné pre používateľov služby “nákup bez registrácie”. Príklady správ súvisiacich so službou zahŕňajú potvrdenie e-mailovej adresy / uvítací e-mail pri registrácii účtu, informácie o transakciách, vašom účte, bezpečnosti, zmene produktov, dostupnosti služieb, zmene kľúčových funkcií. Tieto správy sa primárne doručujú prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom upozornení. Spoločnosť Božský Oráč s.r.o. Vás tiež môže kontaktovať telefonicky, SMS správou alebo fyzickou poštu, aby poskytla zákaznícku podporu alebo za účelom súvisiacim s transakciami.

Sprístupnenie a uchovávanie informácií

Spoločnosť Božský Oráč s.r.o. môže uchovávať alebo poskytovať vaše osobné údaje tretej strane za nasledujúcich podmienok:

v reakcii na zákonné požiadavky verejných orgánov vrátane splnenia zákonných požiadaviek pre národnú bezpečnosť alebo presadzovanie práva;

ochrany alebo uplatňovanie našich zákonných práv pred súdnymi nárokmi vrátane inkasovania dlhu;

v reakcii na predvolanie, súdny príkaz, právny proces alebo inú právnu požiadavku;

alebo ak v dobrej viere usúdime, že takéto zverejnenie je potrebné na dodržanie zákona, zabránenie bezprostrednému fyzickému poškodeniu, finančnej strate, podozreniu z podvodu, ohrozeniu nášho majetku alebo porušeniu podmienok používania.

Ak spoločnosť Božský Oráč s.r.o.obdrží zákonnú overenú žiadosť o záznam alebo údaje člena v jednej z okolností opísaných v predchádzajúcom odseku, môže zverejniť osobné údaje, ktoré môžu zahŕňať, ale neobmedzujú sa na meno člena, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a názov spoločnosti.

Tretie strany

Spoločnosť Božský Oráč s.r.o. musí spolupracovať so spoločnosťami a jednotlivcami (napríklad spracovateľmi platieb, alebo poskytovateľmi zabezpečenia), aby pomohli prevádzkovať, poskytovať a predávať služby. Tieto tretie strany majú len obmedzený prístup k vašim údajom, môžu použiť vaše údaje iba na to, aby tieto úlohy vykonávali v našom mene a sú povinní nezverejňovať a nepoužívať vaše údaje na iné účely.

V niektorých iných prípadoch nie sú títo poskytovatelia služieb nevyhnutní na to, aby sme mohli poskytovať služby, napríklad, aby nám pomohli uskutočniť výskum o tom, ako lepšie slúžiť našim používateľom. V týchto prípadoch máme oprávnený záujem spolupracovať s poskytovateľmi služieb, aby sme zlepšili naše služby.

Moduly tretích strán môžu tiež zhromažďovať údaje o používaní stránok. Napríklad, keď načítavate stránku www.bozskyorac.sk, ktorá má sociálny doplnok tretej strany, napríklad tlačidlo „Páči sa mi“, načítavate aj obsah z tejto stránky tretej strany. Táto lokalita môže používať súbory cookies a tieto interakcie podliehajú pravidlám ochrany osobných údajov stránok tretej strany. Určité súbory cookies a iné podobné technológie na webe používajú tretie strany na cielený on-line marketing a na iné účely. Tieto technológie umožňujú partnerovi rozpoznať počítač alebo mobilné zariadenie pri každom použití služieb.

Majte na pamäti, že pri používaní stránok alebo služieb tretích strán sa bude spracovanie osobných údajov riadiť podmienkami a zásadami týchto stránok alebo ich služieb. Aj keď spoločnosť Božský Oráč s.r.o. vyberá a spravuje tieto technológie tretích strán umiestnené na svojich stránkach a aplikáciách, jedná sa o technológie tretích strán a podliehajú pravidlám ochrany osobných údajov týchto tretích strán.

Tieto pravidlá sa nevzťahujú na postupy tretích strán, ktoré spoločnosť Božský Oráč s.r.o. nevlastní ani nekontroluje. Ak poskytnete svoje údaje tretej strane na používanie alebo zverejnenie údajov, ktoré im poskytnete sa môžu vzťahovať rôzne postupy.

Spoločnosť Božský Oráč s.r.o. nekontroluje zásady ochrany osobných údajov tretích strán.

Práva používateľov

Vieme, že naši zákazníci si cenia kontrolu nad svojimi vlastnými údajmi, preto spoločnosť Božský Oráč s.r.o. dáva možnosť úpravy alebo odstránenia určitých údajov, ako aj možnosť výberu spôsobu, akým vás budeme kontaktovať.

Ak chcete spravovať, meniť, obmedzovať, mazať osobné údaje alebo získať kópiu vašich osobných údajov v ľahko dostupnom formáte, môžete tak urobiť kontaktovaním spoločnosti Božský Oráč s.r.o.

Máte právo odstúpiť od súhlasu na spracovanie vašich údajov.

Práva súvisiace s vašimi údajmi sú napríklad:

prístup k dátam a prenosnosť (vrátane práva na získanie kópie vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti Božský Oráč s.r.o. prostredníctvom vašich nastavení);

korekcia údajov (vrátane možnosti aktualizovať vaše osobné údaje, v mnohých prípadoch prostredníctvom nastavení);

vymazanie údajov (vrátane práva na vymazanie vašich osobných údajov spoločnosťou Božský Oráč s.r.o. s výnimkou informácií, ktoré si musíme ponechať);

odstúpenie od súhlasu alebo námietky voči spracovaniu.

Môžete sa rozhodnúť odstúpiť od vášho súhlasu na spracovanie vašich údajov kedykoľvek tak, že zatvoríte svoj účet prostredníctvom nastavení účtu a odoslaním e-mailu na adresu info@bozskyorac.sk s požiadavkou na odstránenie vašich osobných údajov s výnimkou informácií, ktoré sme povinní zachovať (napríklad, ak sa od nás vyžaduje, aby sme uchovávali vaše údaje za účelom vyhovenia platným zákonom o daniach / príjmoch). Zachovávame logovacie súbory na interné účely analýzy. Tieto protokolové súbory sú zvyčajne uchovávané na krátke časové obdobie s výnimkou prípadov, keď sa používajú na zabezpečenie internetového obchodu www.bozskyorac.sk s cieľom zlepšiť funkčnosť internetového obchodu www.bozskyorac.sk, alebo sme ich právne povinní uchovávať dlhšie. Pokiaľ budeme mať legitímne dôvody na pokračovanie v spracovávaní, alebo ak to bude potrebné z právnych dôvodov, môžeme žiadosť o zmazanie údajov zamietnuť.

Upozorňujeme, že zatvorenie účtu nemusí uvoľniť vašu e-mailovú adresu, používateľské meno alebo názov obchodu na opätovné použitie v novom účte. Na požiadanie tiež poskytne spoločnosť Božský Oráč s.r.o. údaje o tom, či vlastníme niektoré z vašich osobných údajov. Na vašu žiadosť odpovieme v primeranom časovom rámci.

Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich osobných informácií je pre nás dôležitá. Dodržiavame štandardy na ochranu osobných údajov, ktoré kontrolujeme počas prenosu, ako aj po ich prijatí. Údaje o vašom účte sú chránené heslom. Je dôležité chrániť sa pred neoprávneným prístupom k vášmu účtu a informáciám starostlivo, zvolením hesla a odhlásením sa po použití služieb. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa bezpečnosti vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese info@bozskyorac.sk.

Spoločnosť Božský Oráč s.r.o. šifruje prenášané údaje pomocou technológie SSL (secure socket layer technology). Bohužiaľ, žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný, preto aj keď sa snažíme chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť.

V prípade narušenia ochrany spracovávaných údajov oznámi spoločnosť Božský Oráč s.r.o. bezodkladne túto skutočnosť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým subjektom.

Zmeny v pravidlách na ochranu osobných údajov

Tieto pravidlá môžeme z času na čas meniť alebo aktualizovať. Ak sa budeme domnievať, že zmeny sú významné, informujeme vás uverejnením zmien prostredníctvom internetovej stránky www.bozskyorac.sk, alebo odoslaním e-mailu o zmenách.

Zoznam zbieraných osobných údajov

Neregistrovaní zákazníci

IP adresa

Údaje potrebné pre technickú podporu a službu kontakt

IP adresa

Meno a priezvisko

Email

Údaje potrebné k nákupu

IP adresa

Meno a priezvisko

Adresa

Telefón

Email

Zaregistrovaní zákazníci

IP adresa

Meno a priezvisko

Dodacia adresa

Fakturačná adresa

Telefón

Email

Údaje o objednanom tovare a objednávkách