Shi Kun Mu Classic Tea Culture je značka, pod ktorou produkuje čaj a šíri čajovú kultúru pán menom Shi Kun Mu. Kladie dôraz na tradičné postupy spracovania, čistý – ekologicky pestovaný čaj a udržateľné pestovanie čajovníkov s ohľadom na prírodu a ľudí, ktorý čajovníky obhospodarujú. Jeho čaje – najmä tmavé čaje typu Pu’er sú výnimočným príkladom kvality a vyvážeností čajovej energie (čín. Cha Qi).

 

Pán Shi Kun Mu (čítaj: Ši Kun-Mu) sa narodil 25. septembra 1967 v meste Kaoshiung na juhu
Taiwanu. Ako 6 ročný ochutnal svoju prvú misku čaju, ktorú mu ponúkol jeho otec. Od vtedy
sa pitie čaju stalo súčasťou jeho každodenného života. Inšpirovaný hlavne svojim otcom a
jeho láskou k čaju, začal sa Shi Kun Mu aktívne zaujímať najmä o tradičné polozelené
Taiwanské čaje, špeciálne však o Dong Ding Wu Long. Neskôr ako 10 ročný prvý krát okúsil
čaj Pu’er.

 

"Za všetkým hľadaj ženu."

 

Na univerzite I-SHOU v Kaoshiungu (Polytechnický Inštitút v Kaoshiungu) úspešne zakončil
svoje štúdiá športového lekárstva a rehabilitácie športových zranení a v roku 1992 tu
pokračoval ako profesor vo svojich odboroch. Potom ako opustil akademickú pôdu si spolu so
svojou manželkou pani Lin Huiqi v roku 1999 založili Pu Chazhuang – spoločnosť zameranú
na šírenie kultúry čaju Pu’er. Na univerzite pôsobil externe až do roku 2005. Spolu so svojimi
priateľmi v roku 2003 otvorili v meste Dongguan v Číne pod touto značkou čajový obchod. V
roku 2004 spustili prevádzku aj v meste Shenzhen. No v dôsledku ideologických nezhôd
(partneri mali záujem viac o zisk ako o kvalitu) Shi Ku Mu opustil túto spoločnosť a v rokoch
2007 – 2008 založil v Pekingu a na Taiwane svoju značku Shi Kun Mu Classic Tea Culture.
Pozornosť tu upriamuje na čaje typu Pu’er, hlinené kanvičky z Yixingu, taiwanskú keramiku,
japonské liatinové kanvice a podobne. Vo svojich produkciách sa Shi Kun Mu zameriava na
tradičné postupy spracovania a vyberá kvalitný, ekologicky pestovaný materiál. Zúžitkuváva
znalosti z Tradičnej čínskej medicíny a sústreďuje sa na tvorbu energeticky vyrovnaného čaju
so zreteľom na dlhodobý vývoj pri správnom skladovaní. Často podrobne neuvádza miesto
pôvodu použitých čajových lístkov, pretože to podľa jeho filozofie odvádza pozornosť od
samotného pôžitku z čaju, keď sa ľudia sústredia viac na to odkiaľ taký čaj pochádza a koľko
stojí, či tá alebo oná oblasť je niečim známa alebo aká drahá a prestížna je konkrétna Mao
Cha (predprodukt čaju typu Pu’er).

 
Shi Kun Mu a starobylý čajový strom (čín Gu Shu).

 
Prevažná časť jeho produkcie sú tzv. blendy – zmesi rôznych materiálov, kedy sa namiešaním v
správnom pomere dosahujú žiadúce účinky vyrovnanej čajovej energie (čín. Cha Qi), ale aj
vyvážený chuťovo – aromatický profil. Spravidla používa čajové lístky zo starobylých, niekoľko
sto rokov starých čajových stromov (čín. Gu Shu), rastúcich prirodzene v rámci ostatnej
vegetácie. Pre dostupnejšie produkcie používa aj lístky zo stromov mladších (do 100 rokov
starých), no vždy dbá na čistotu prostredia a vyhýba sa používaniu herbicídov, insekticídov a
priemyselných hnojív – takýto materiál nazýva doslova ekologický (čín. Sheng Tai). Osobne
dohliada na procesy fermentácie a vystríha pred používaním zle nafermentovaného čajového
lístia, ktoré môže byť až zdraviu škodlivé. Celá produkcia a väčšina skladovania prebieha
neďaleko mesta Menghai, kde má svoje sídlo, sklady a malú čajovú manufaktúru. V
súčasnosti existuje jediný obchod pod značkou Shi Kun Mu Classic Tea Culture, ktorý
obsluhuje pevninskú Čínu a ten sídli v Pekingu. Časť produkcie je umiestnená na Taiwane v
meste Kaoshiung, kde Shi Kun Mu s rodinou býva a prevádzkuje čajový obchod.

 

Vysvetľujúc rozdiely medzi zbieranými čajovými lístkami.

 

Shi Kun Mu sa okrem samotnej produkcie čaju, venuje najmä čajovej osvete – organizuje
čajové školy a sedenia, uverejňuje odborné články a publikácie zamerané na čaj a čajové
príslušenstvo – najmä yixingskú keramiku a japonské liatinové kanvice na varenie vody. V
poslednej dobe sa snaží v spolupráci s keramikármi z Taiwanu o obrodu pôvodnej čínskej
keramiky a výrobných postupov.