Oolong – čín. Wu Long Cha je čaj, ktorý sa mierou oxidácie nachádza niekde medzi zeleným a čiernym čajom. Nazýva sa tiež polo-zeleným. Lístky čajovníka sa po zbere nechajú zavädnúť, zoxidovať do požadovaného stupňa a po vytriedení sa hnetú a pečú. Hnetenie a pečenie sa opakuje podľa typu čaju viackrát. Oolongy poznáme viac i menej oxidované, podľa toho sa aj ich farba približuje viac k zelenému alebo k čiernemu čaju. K najvýznamnejším producentom patrí Čína a Taiwan.

Zásadné kroky pri spracovaní:

Hnetenie (čín. Rou Nian) – mechanické narušovanie bunkových stien čajových lístkov za účelom uvoľnenia ich obsahu – bunkových štiav. Pri kontakte so vzdušným kyslíkom, látky v bunkových šťavách pozvoľna zoxidujú – takto premenené sú zodpovedné za časť chuťovo-aromatického profilu polo-zelených čajov.

Pečenie (čín. Bei Huo) – vystavením čajových lístkov teplu – pečením – sa dosahuje konzervácia čajových lístkov v požadovanej miere oxidácie znížením obsahu vody na minimum – pod 3 %.

Zároveň sa mierou pečenia vyvíja aj ďalšia vrstva unikátneho charakteru konkrétneho polo-zeleného čaju, keďže po vystavení teplu sa látky obsiahnuté v čajových lístkoch ďalej transformujú na jedinečné substancie dodávajúce unikátny charakter každému čaju.

Prepekaním každé dva až tri roky sa konzervácia obnovuje a tak aj čaje z tejto kategórie podstupujú premeny v priebehu času – tzv. zrejú – no v tomto prípade za ich kvalitatívny posun nie je zodpovedná fermentácia, ale práve opakované pečenie a stabilné vyskladnenie.

Tradičná čínska medicína rozlišuje pri čajoch typu Wu Long spektrum od chladivej Yinovej povahy – ľahko oxidované a jemne pečené, ktoré sa cez vyššiu mieru oxidácie, prepečenia a veku postupne posúvajú do žiadanej neutrálnej „čajovej sily“(čín. Cha Qi).

Tradične rozlišujeme polo-zelené čaje na základe miesta ich produkcie, ktoré svojimi špecifickými prírodnými podmienkami a tradičnými postupmi spracovania definujú jednotlivé typy.

Čína, provincia Fujian:

Okres An Xi – Benshan, Tie Guan Yin,

Okres Wu Yi – Yan Cha: Da Hong Pao, Shui Xian

provincia Guang Dong:

Okres Chao An – Dan Cong: Feng Huang Wu Long

Taiwan:

Okres Wen Shan: Bao Zhong

Okres Bei Pu: Dong Fang Mei Ren (Bai Hao Wu Long)

Najstaršia zmienka o polo-zelených čajoch pochádza z obdobia dynastie Tang (618-907), v diele básnika Huang Fu Ren, ktorý opisuje neľahkú prácu a vysokú zdatnosť a skúsenosti pri produkcii, vtedy do tehličiek lisovaného čaju Wu Long, vtedy známeho ako Bei Yuan Cha.

Predaj čaju Oolong